TEDXLJUBLJANA & COSTELLA FB NAGRADNA IGRA (pogoji in pravila)

TEDXLJUBLJANA & COSTELLA FB NAGRADNA IGRA (pogoji in pravila)

Pravilnik nagradne igre “TEDxLjubljana & Costella Slovenija”

 1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je Costella d.o.o., Fara 30, 1336 Kostel, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

 1. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v promocijske namene obiskovalcev Facebook strani: www.facebook.com/costella.slovenija.

 1. člen: Potek nagradne igre

Nagradna igra “TEDxLjubljana & Costella Slovenija” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka od 29.11.2017 do 30.11.2017 na Facebook strani www.facebook.com/costella.slovenija. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da najprej pravilno odgovori na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Koliko govorov boste lahko slišali na nedeljskem dogodku?«. Uporabnik mora pravilen odgovor zapisati v komentar pod objavljenim statusom. Predpogoj je, da uporabnik všečka Facebook stran Costelle Slovenija.

 1. člen: Udeleženec nagradne igre

Udeleženec v nagradni igri je lahko vsaka oseba, ki je član skupnosti Costella Slovenija na spletni strani Facebook. Udeleženec nagradne igre je lahko le fizična oseba, ki ima Facebook profil. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in samostojni podjetniki v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Costella d.o.o. in zaposleni v podjetju Medialog d.o.o..

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 29.11.2017 do 30.11.2017.

 1. člen: Nagrada:

1× vstopnica za udeležbo na dogodku TEDxLjubljana 3.12.2017 ob 16.00 uri.

 1. člen: Izbira in razglasitev nagrajenca

Nagrajenca bo določil elektronski žreb, ki bo izveden s pomočjo računalniškega sistema za naključno izbiranje. Elektronsko žrebanje bo 30.11.2017. Nagrajenec bo o rezultatih obveščen prek Facebook sporočanja – aplikacije, s pomočjo katere poslovna stran lahko komunicira s fizičnim profilom uporabnika.

 1. člen: Komisija

Komisijo za nadzor sestavljajo:

 • Boštjan Lutar, Costela d.o.o.,
 • Tamara Slapar, Medialog d.o.o. in
 • Jure Kumljanc, Medialog d.o.o..
 1. člen: Prevzem nagrade

Organizator bo nagrajencu, potem ko mu bo ta posredoval podatke (ime, priimek, naslov), po e-mailu poslal potrdilo, s katerim bo upravičen do nagrade (vstopnic), ki jih bo lahko prevzel na blagajni Cankarjevega doma pred samim dogodkom.

 1. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost glavne nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke in nagrado prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. Neto vrednost nagrade je 20,00 EUR.

 1. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.facebook.com/costella.slovenija na spletni strani www.costella.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika, lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

 1. člen: Sprememba pravil

Organizator igre – Costella d.o.o. si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

 1. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 29.11.2017.

Nazaj na novice